وصلات مفيدة

Union of Arab Chamber -English

Union of Arab Chamber - Arabic

League of Arab States

Islamic Calendar

Arab Science and Technology Foundation

السلك الدبلوماسي العربي في سويسرا

 

 

           الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية           

 

 

EMBASSY OF ALEGERIA

74, Willadingweg            

3000 Berne 15

Tél: 031.350.10.50

Fax: 031.350.10.59

E-mail: ambalg.berne@bluewin.ch

 

PERMANENT MISSION OF ALGERIA TO THE UNITED NATIONS

308, route de Lausanne – C.P.  1

1293 Bellevue/GE                                    

Tél: 022.959.84.84

Fax: 022.774.30.49

E-mail: contact@mission-algeria.ch

Website: http://www.mission-algeria.ch

Postal Address:

P.O. Box 60

1293 Bellevue

 

ALGERIAN CONSULATE

308bis, route de Lausanne 

1293 Bellevue/GE

Tél: 022.774.19.19

Fax: 022.774.19.06

 

 

          المملكة العربية السعودية           

 

 

EMBASSY OF THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA

64, Kirchenfeldstrasse

3005 Berne

Tél: 031.352.15.55

Fax: 031.351.15.56   

Téléfax: 031.351.45.81

E-mail: chemb@mofa.gov.sa

 

GENERAL CONSULATE OF THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA

263, route de Lausanne 

1292 Chambésy  

Tél: 022.758.97.97

Fax: 022.758.97.37

Téléfax: 022.758.97.27 (visa) 

E-mail: saudiarabia@bluewin.ch

E-mail: chcon@mofa.gov.sa

 

PERMANENT MISSION OF THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

263, route de Lausanne

1292 Chambésy

Tél: 022.770.07.00

Fax: 022.758.00.00

 

COMMERCIAL OFFICE

82, rue de Lausanne 

1202 Genève

Tél: 022.741.56.56

Fax: 022.741.56.50

 

EMBASSY OFFICE OF THE DEFENSE 

4bis, rue Franqueville

75016 Paris 

Tél: 033/01.45.25.61.61 

 

 

           مملكة البحرين           

 

 

GENERAL CONSULATE OF THE KINGDOM OF BAHRAIN

Case Postale 39

1292 Chambésy

Tél: 022.758.96.40

Fax: 022.758.96.50

E-mail: consulat@bahrain-mission.ch

 

PERMANENT MISSION OF THE KINGDOM OF BAHRAIN

84, avenue Louis-Casaï (1st Floor) 

1216 Cointrin 

Tél: 022.758.96.40

Fax: 022.758.96.50

E-mail: info@bahrain-mission.ch

Websitehttp://www.bahrain-mission.ch

Postal Address:

P.O. Box 39
1292 Chambésy

 

EMBASSY CHANCERY

3bis, place des Etats-Unis 

75116 Paris (9h30 AM - 03h30 PM)

Tél: 033/01.47.23.48.68

Téléfax: 033/01.47.20.55.75 

E-mail: paris.mission@mofa.gov.bh

E-mail: ambassade@ambahrein-fram.com

 

 

           الإمارات العربية المتحدة           

 

 

PERMANENT MISSION OF THE UNITED ARAB EMIRATES

58, rue Moillebeau

1209 Genève 

CP 373 /1211 Genève 19

Tél: 022.918.00.00

Fax: 022.734.55.62

Téléfax: 022/918.00.18 

E-mail: legalization.geneva@mofa.gov.aevisa.geneva@mofa.gov.ae

Website: http://www.uae-mission.ae/ch

 

EMBASSY OF THE UNITED ARAB EMIRATES 

2, Eigerplatz (5th Floor)

3007 Berne

Tél: 031.312.17.10

Fax: 031.311.80.92

E-mail: bern@mofa.gov.ae

 

COMMERCIAL OFFICE

Director of the UAE Office to the WTO in Geneva

50, rue de Moillebeau

CH-1209, Genève

Tél: 022.869.00.00 

Fax: 022.733.20.88

 

 

          دولة فلسطين           

 

 

PERMANENT MISSION OF THE STATE OF PALESTINE

96, route de Vernier

1219 Châtelaine/GE

Tél: 022.796.76.60

Fax: 022.796.78.60

E-mail: palestine.un@bluewin.ch

Postal Address:

P.O. Box 236
1219 Châtelaine

 

GENERAM DELEGATION OF PALESTINE

34, Lombachweg 
3006 Berne
Tél: 031.352.14.07

Fax: 031.352.14.09

E-mail: chemb@mofa-gov.ps

E-mail: gdpalestine@swissonline.ch

 

 

          جمهورية مصر العربية           

 

EMBASSY OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT  

61, Elfenauweg  

3006 Berne

Tél: 031.352.80.13 - 031.352.80.12

E-mail: embassy.bern@mfa.gov.eg

 

PERMANENT MISSION OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT  

49, aevnue Blanc (2nd Floor) 

1202 Genève

Tél: 022.731.65.30

Fax: 022.738.44.15

Telex: 412 640 wafd ch

 

CONSULATE GENERAL OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT

47ter, route de Florissant
1206 Genève
Tél: 022.347.62.55 - 022.347.63.79

Fax: 022.346.05.71

E-mail: egyconsul-geneve@bluewin.ch

 

COMMERCIAL OFFICE

45-47, rue de Lausanne

1201 Genève
Tél: 022.732.22.48

Fax: 022.731.68.28

 

PRESS OFFICE OF EGYPT

72, rue de Lausanne

1202 Genéve
Tél: 022.731.13.19

Fax: 022.731.13.65

 

EMBASSY CULTURAL OFFICE

56, avenue d'Iéna

75116 Paris 

Tél: 033/01.56.89.50.30 

Téléfax: 033/01.40.70.08.31 

 

EMBASSY OFFICE OF THE DEFENSE

267, via Salaria

I-00199 Rome 

Tél: 003906.8844.744 

Téléfax: 003906.8550.212 

 

 

          جزر القمر 

 

PERMANENT MISSION OF THE UNION OF THE COMOROS 

23, avenue de France 
1202 Genève

Tél: 022.733.68.66 

Fax: 022.733.55.29

E-mail: missioncomores.onug@gmail.com

 

 

          جمهورية جيبوتي           

 

PERMANENT MISSION OF THE  REPUBLIC OF DJIBOUTI 

19, chemin Louis-Dunant

1202 Genève

Tél: 022.749.10.90  

Fax: 022.749.10.91

E-mail: mission.djibouti@djibouti.ch

Website: http://www.djibouti.ch

 

 

          جمهورية العراق           

 

PERMANENT MISSION OF THE  REPUBLIC OF IRAQ

8b, impasse Colombelle 

1218 Grand-Saconnex  

Tél: 022.918.09.80

Téléfax: 022.733.03.26

E-mail: mission.iraq@ties.itu.int

Website: http://www.iraqimission.ch

 

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF IRAQ
6, Elfenstrasse 
3006 Berne

Tél: 031.351.40.43 

Fax: 031.351.83.12

E-mail: bernemb@iraqmfamail.com

 

 

          المملكة الأردنية الهاشمية           

 

EMBASSY OF THE HASHEMITE HINGDOM OF JORDAN  

3, Thorackerstrasse

3074 Muri, Berne

Tél: 031/384.04.04 - 031/384.04.06

Fax: 031/384.04.05

 

PERMANENT MISSION OF THE HASHEMITE HINGDOM OF JORDAN
37-39, rue de Vermont 

1202 Genève

Tél: 022.748.20.00

Fax: 022.748.20.21

E-mail: info@jordanmission.ch

Postal Address:

P.O. Box 1716
1211 Geneva 1

 

 

          الكويت

 

EMBASSY OF THE STATE OF KUWAIT

458, Brunnadernrain 

Bärenplatz, 19 C.P. 

3000 Berne 7

Tél: 031.356.70.00

Fax: 031.356.70.01

E-mail: info@kuwaitembassy.ch    

 

PERMANENT MISSION OF THE STATE OF KUWAIT  
2, avenue de l’Ariana 

1202 Genève

Tél consulate: 022.918.01.30

Tél mission: 022.734.96.00

Fax: 022.740.21.55

Téléfax: 022.918.01.48 

E-mail: info@kuwaitmission.ch    

Website: http://www.kuwaitmission.ch

 

 

          الجمهورية اللبنانية           

 

EMBASSY OF LEBANON

20, Thunstrasse  
3074 Muri/Berne

Tél: 031.950.65.65

Fax: 031.950.65.66

E-mail: ambalibch@hotmail.com    

 

PERMANENT MISSION OF LEBANON
58, rue de Moillebeau 

1209 Genève

Tél: 022.791.85.85

Fax: 022.791.85.80

E-mail: mission.lebanon@ties.itu.int

 

 

          دولة ليبيا 

 

EMBASSY OF LIBYA  

2, Tavelweg 

3006 Berne

Case postale 633 

Tél: 031.350.01.25 - 031.351.30.78 - 031.351.30.77 - 031.351.30.79 

Fax: 031.355.39.35

Téléfax: 031.351.13.25

E-mail: libya_bern@bluewin.ch

 

PERMANENT MISSION OF LIBYA 

25, rue de Richmond 

1202 Genève

Tél: 022.959.89.00

Fax: 022.959.89.10

E-mail: mission.libye@bluewin.ch

 

 

          الجمهورية الموريتانية           

 

PERMANENT MISSION OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF MAURITANIA

14, rue de l'Ancien-Port 

1201 Genève

Tél: 022.906.18.40

Fax: 022.906.18.41

E-mail: mission.mauritania@ties.itu.int    

 

CONSULATE
52, Bahnhofstrasse 
8001 Zurich

Tél: 044.214.62.92  

Fax: 044.214.65.19

 

 

          المملكة المغربية           

 

EMBASSY OF THE KINGDOM OF MOROCCO

42, Helvetiastrasse  
3005 Berne

Tél: 031.351.46.30 - 031/351.03.62

Fax: 031.351.03.64

 

PERMANENT MISSION OF THE KINGDOM OF MOROCCO  
18a, chemin François-Lehmann 

1218 Grand-Saconnex

Tél: 022.791.81.81 

Fax: 022.791.81.80 

E-mail: mission.maroc@ties.itu.intsifamaberne2@bluewin.chsec_eco_amb@bluewin.ch

Website: http://www.mission-maroc.ch

 

CONSULATE 

Consulate General of the Kingdom of Morocco

7-9, rue du Grand-Chêne 

1002 Lausanne 

Tél: 021.329.07.43

Téléfax: 021.345.34.49 

 

CONSULATE 

Consulate General of the Kingdom of Morocco

73, Bahnhofstrasse 

8001 Zurich 

Tél: 044.211.74.32 

Téléfax: 044.221.08.80 

 

EMBASSY CHANCERY 

42, Helvetiastrasse (9h00 AM - 3h00 PM)

3005 Berne 

Tél: 031.351.46.30 - 031.351.03.62

Téléfax: 031.351.03.64

E-mail: sifamaberne2@bluewin.chsec_eco_amb@bluewin.ch

 

 

          سلطنة عمان           

 

PERMANENT MISSION OF THE SULTANATE OF OMAN

3A, chemin de Roilbot

1292 Chambésy

Tél: 022.758.96.60 - 022.758.96.70 - 022.758.96.25

Fax: 022.758.96.66

E-mail: missionoman@bluewin.ch

 

CHANCELLERY 

82, Clayallee 

D-14195 Berlin  

Tél: 004930.81.00.51.12 

Téléfax: 004930.81.00.51.99 

E-mail: botschaft-oman@t-online.de

 

 

           دولة قطر           

 

PERMANENT MISSION OF THE STATE OF QATAR 

27-29, avenue de Bouchet

1209 Genève

Tél: 022.798.85.00

Fax: 022.791.04.85 - 022.929.89.51

Email: geneva@mofa.gov.qamission.qatar@ties.itu.int

 

 

           جمهورية الصومال           

 

PERMANENT MISSION OF THE FEDERAL REPUBLIC OF SOMALIA

64, rue de Monthoux 

1201 Genève

Tél: 022.731.54.50

Fax: 022.731.84.12

E-mail: somalipermanentmissiongeneva@gmail.com

 

 

           جمهورية السودان           

 

PERMANENT MISSION OF THE REPUBLIC OF SUDAN

51-53, avenue Blanc (3rd Floor)
1202 Genève

P.O. BOX 335 1211 Genève 19        

Tél: 022.731.26.66 - 022/731.26.63

Fax: 022.716.16.70 

E-mail: mission.sudan@bluewin.ch

Website: http://www.sudanembassy-mission.ch

Postal Address:

P.O. Box 335
1211 Geneva 19

 

 

           الجمهورية العربية السورية           

 

 

PERMANENT MISSION OF SYRIAN ARAB REPUBLIC

International Centre Cointrin (ICC) 

Bloc D (7th Floor) 

20, route de Pré-Bois  

1215  Geneva 15  Aéroport

Tél: 022.732.56.58 

Fax: 022.738.42.75

E-mail: mission.syria@ties.itu.int

Postal Address:

P.O. Box 1903
1215 Geneva 15

 

EMBASSY CHANCERY

20, rue Vaneau 

75007 Paris 

Tél: 033/01.40.62.61.00 

Téléfax: 033/01.47.05.92.73

E-mail: ambassade-syrie@wanadoo.fr

 

 

           الجمهورية التونسية           

 

EMBASSY OF TUNISIA

63, Kirchenfeldstrasse

3005 Berne

Tél: 031.352.82.26

Fax: 031.351.04.45

E-mail: at.berne@bluewin.ch

 

PERMANENT MISSON OF TUNISIA

56, rue de Moillebeau 

1209 Genève
Tél: 022.749.15.50

Fax: 022.734.06.63

E-mail: mission.tunisia@ties.itu.int

Postal Address:

P.O. Box 262
1211 Geneva 19

 

CONSULATE OF TUNISIA

1, place de la Riponne 

1005 Lausanne 

Tél: 021/944.27.45

Téléfax: 021.944.27.46

E-mail: info@consulhonorairetunisie.ch

 

 

           الجمهورية اليمنية           

 

EMBASSY AND PERMANENT MISSION OF THE REPUBLIC OF YEMEN

19, chemin du Jonc

1216 Cointrin

Tél: 022.799.05.10

Fax: 022.798.04.65

E-mail: mission.yemen@ties.itu.int

 

 

           جامعة الدول العربية           

 

 

PERMANENT DELEGATION TO THE UNITED NATIONS

9, rue du Valais (5th Floor)
1202 Genève

Tél: 022.732.30.30 - 022.732.30.38

Fax: 022.731.69.47

E-mail: delegation@bluewin.ch

Website: http://www.arableagueonline.org